Schulungszyklus: Das ABC des Arbeitsrechts

KOMintern-Schulungszyklus Herbst 2016:
Das ABC des ArbeitsrechtsParagraphen-Manderl

Das herrschende Recht, wie auch das Arbeitsrecht, ist Ausdruck der bestehenden Eigentums- und Machtverhältnisse. Aber nicht deren mechanischer Reflex, sondern in seiner konkreten Ausgestaltung Ergebnis geschichtlicher Konflikte und erbitterter Klassenkämpfe.
Zum einen Herrschaftsmittel der Machthaber, ist es andernteils jedoch zugleich die gesetzliche Normierung der Herrschaftsausübung und Maß der Macht – sowie die Verbriefung wichtiger Arbeitsrechte. Rechte, die jeder und jede Arbeitende und gewerkschaftlich Engagierte denn auch mindestens in ihren Grundzügen kennen sollte.

  •  23.September: Das Arbeitsrecht in Grundzügen
  •  28.Oktober: Wie gründe ich einen Betriebsrat?
  •  18.November: Der Arbeitsvertrag & Beendigungsformen (Kündigung, Entlassung, …)
  •  2. Dezember:  Wichtiges zu Arbeitsschutz & Leiharbeit
  • 16. Dezember: Arbeitszeitfragen, Urlaubsanspruch, …

jeweils Freitag, 18.30 Uhr, Bennoplatz 6, 1080 Wien
Skripten und Unterlagen werden zur Verfügung gestellt.

KOMintern EĞİTİM ATÖLYESİ/SONBAHAR 2016
İŞ HUKUKUNUN ALFABESİ

İktidarların diğer bütün yasaları gibi İş Kanunu da mülkiyetin ve
iktidar ilişkilerinin bir yansımasıdır. Ama bu yasa herhangi bir şekilde oluşmamış, tarihsel çelişkilerin ve sınıf mücadelelerinin ekseninde   ortaya çıkmıştır.
Yasalar iktidar sahiplerinin bir yönetme aracı olduğu kadar, burjuvazinin hareket alanını da çerçeveler. Bu yüzden her işçi ve emekçi, sendikal mücadelede yer alan herkes İş Kanunu‘nun temel ilkelerini öğrenmelidir diye düşünüyoruz.

  • 23 Eylül: İş Kanunu‘nun temel ilkeleri nelerdir?
  • 28 Ekim: İş yeri konseyi (Betriebsrat) nasıl kurulur?
  • 18 Kasım: İş sözleşmesi nedir ve iş sözleşmesi nasıl sona erer? (Tazminatsız işten çıkarma vb.)
  • 2 Aralık: İş güvenliği ve Taşeron işçilik
  • 16 Aralık: Çalışma saatleri ile ilgili sorunlar, tatil hakkı vb.

Her seferinde Cuma günleri olmak üzere seminerlerin başlangıç saati 18.30‘dur. Adres: Bennoplatz 6, 1080 Viyana
Seminerle ilgili notlar ve kitaplar tarafımızdan temin edilecektir.

Ähnliche Beiträge

Gefällt dir dieser Beitrag?

Via Facebook teilen
Via Twitter teilen
Via E-Mail teilen
Via Pinterest teilen