10-23 Nisan 2024 yapılacak

Tabanın eleştirel sesini İşçi Odaları seçimlerinde yükseltelim! Aşağıdan yükselen sesi İşçi Odalarına taşıyalım: Daha iyi bir yaşam için mücadele edelim!

Sendikalarda, İşçi Odalarında, şirketlerde ve toplumda yeni bir soluğa ihtiyaç var! Bu soluk, çalışan insanların çıkarlarına uygun bir politikayı savunan KOMintern`de somutlaşıyor. Bizde çürük uzlaşmalar ya da ekonomik sistemin önünde diz çökme yoktur.

Tutarlı bir sendikacılık, mücadeleci- enternasyonalist bir güç olarak, yalnızca çalışanların emek ve yaşam çıkarlarına bağlıyız. KOMintern işçileri, işyeri temsilcilerini, işsizleri ve sendika aktivistlerini bir araya getiriyor. Bir dizi şirkette, işyeri temsilciliklerinde ve sendikal komitelerde faaliyet gösteriyoruz.

KOMintern, on beş yıldır İşçi Odası’nda dürüst ve güvenilir bir ses olmuştur. Her şeyden önce ülkedeki şirketler ve sektörlerdeki ciddi anlaşmazlıklar, sağa kaymaya karşı uluslararası dayanışmayla hareket eder.

Özellikle bu gibi zamanlarda, yani devasa enflasyon dalgasında, ekonomik ve siyasi olarak güçlü olana karşı tutarlı bir şekilde direnmek önemlidir. Sendika ve işçi birliklerinin başındaki sosyal demokrat çoğunluk fraksiyonunun etkisiz politikasının buna uygun olmadığı açıktır. Aslına bakılırsa, uzlaşmaya dayalı yaklaşımlarının feci sonuçlar doğurduğu defalarca kanıtlanmıştır. Ayrıca, çalışma ve yaşam koşullarımız açısından FSG liderlerinin hakim oldukları AK kurullarında yüzde bir ya da iki fazla oy ve koltuğa sahip olmaları önemsizdir.

Fark yaratmak isteyen, farklı bir yol seçer! Bu nedenle tabanın eleştirel sesini ve „işçi parlamentosundaki“ militan gücü güçlendirmek çok önemlidir! KOMintern’e oy vermek kendi çıkarlarınızı temsil etmek demektir.

Ücretler düşürülmeden, radikal bir şekilde çalışma saatleri kısaltılsın!

Fiyatlar aşağı, ücretler yukarı!

Silahlanma çılgınlığına ve savaşa karşı – barış için!