8.März – Frauentag

KOMintern_Frauentagskarte_2015_1
Hoch der Internationale Frauentag!
Dünya Emekçi Kadınlar Günü!
Živeo Međunarodnog dana žena!
Vollständige Gleichberechtigung! Radikale Arbeitszeitverkürzung! Massive Lohnerhöhungen!

Seit 1911 besteht der Internationale Tag der arbeitenden Frau, um gegen Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen auf der ganzen Welt zu protestieren. Die Kommunistische Gewerkschaftsinitiative – International (KOMintern) tritt am 8. März und an jedem andren Tag gegen die Diskriminierung von Frauen in Arbeitswelt, Familie und Gesellschaft auf. Schluss mit diesen patriarchalen Verhältnissen –  kämpfen wir gemeinsam für ein Leben in einer besseren Welt! Hoch der Internationale Frauentag!

Tam hak eşitliği! Çalışma saatleri kısaltılsın! Ücretler arttırılsın!

Dünya emekçi kadınlarının mücadele günü 1911‘den itibaren, dünyanin her bir yerinde, kadının baskı altında olmasına ve sömürülmesine  karşı durma günüdür. Her 8 Mart‘da ve yılın diğer günlerinde de Komünist Sendikal Insiyatif – Enternasyonal (KOMintern) kadının toplum içindeki, çalışma hayatında ki ve aile  içindeki  maruz kaldığı ayrımcılığa karşı gelmektedir. Ataerkil sisteme son! Daha iyi bir dünyada daha iyi bir yaşam için birlikte mücadele edelim! Yaşasın 8. Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Potpuna ravnopravnost! Radikalno skraćivanje radnog vremena! Masivno povečanje plača!

Od 1911. godine praznuje se Međunarodni Dan Žena kojim se protestuje protiv iskoriščavanje i ugnjetavanje žena širom svijeta. Komunistička sindikalna inicijativa – Internacionalna (KOMintern) se 8. marta i svih ostalih dana bori protiv diskriminacije žena na radnom mjestu, u porodici i u društvu. Suprotstavimo se svim patrijarhalnim strukturama – ujedinimo se u borbi za bolji svijet! Živeo Međunarodni Dana Žena!

Ähnliche Beiträge

Gefällt dir dieser Beitrag?

Via Facebook teilen
Via Twitter teilen
Via E-Mail teilen
Via Pinterest teilen