KOMintern nedir?

KOMintern-Forderungen-tuerkischBizler 2009 tarihinden beri İşçi Odası (Arbeiterkammer) içinde aktif olarak çalışan komünist-enternasyonalist bir sendikal örgütüz. Biz aşağı Avusturya İşçi odasında`da acilen yeni bir soluğa gereksinim olduğunu düşünüyoruz. Sosyal demokrat sendikacıların %60`ı aşan ağırlıkları ve diğer sınıf işbirlikçi fraksiyonların varlıkları İşçi Odası (AK) siyasetinin doğrudan hükümet ve parti merkezlerinin kontrolü altında yürütülmesi demektir.

KOMintern ne için var:
  • Sermaye karşısında dalkavukluk ve işbirliği yerine çalışan insanların çıkarları için tutarlı bir siyaset!
  • “Sosyal işbirliği” yerine sınıf mücadelesi!
  • Başka bir ekonomik ve toplumsal sistem için ortak mücadele!

 

Ilk kez olmak üzere Aşağı Avusturya İşçi odaları (AK) seçimlerinde KOMintern, uzlaşmacı sistem listelerine karşı olarak yer almaktadır.

KOMintern; çalışan ve işsizlerin mücadeleci-enternasyonalist bir birliğidir. 2009 yılından beri KOMintern Viyana İşçi Odasında (Arbeiterkammer) temsil edilmektedir ve bu zamandan beri emekçilerin çalışma ve yaşam çıkarları konusunda bilhassa ülke genelinde iş kollarındaki gerçek mücadeleler üzerinden, uluslararası dayanışma ve anti-faşist mücadele de oldukça geniş siyasi kazanımlara imza atabilmiştir. Biz işyerlerinde sağcı, ırkçı şiddete, kışkırtma ve demagojilere karşı, tüm işçilerin birlik ve beraberliklerinin çeşitli oyunlarla bozulmasını kararlı bir şekilde kınayan ve bunlara karşı eyleme geçilmesini, aynı zamanda farklı ülkelerdeki tutuklu sendikacılar üzerinden enternasyonalist dayanışma mesajlarının yayınlamasını sağlayan bir kararın çıkartılmasını sağladık. Biz çok farklı işletmelerdeki mücadelelerin ve sendikal siyaset alanındaki çatışmaların sesi olduk ve bu süreçleri verdiğimiz önergeler, işyeri toplantılarında ve komisyonlardaki tutarlı tavır alış ve tartışmalarımızla destekledik.Vorstellungsfalter_int-block1-aus

Sayısız sosyal ve ekonomi politik içerikli – artık zamanı çoktan gelmiş zenginliğin yukarıdan aşağıya doğru dağılımı, aktif ve mücadeleci bir ücret politikasının talep edilmesi, göçmen ve kadın işçilere karşı uygulanan ayrımcı ücret politikalarının tasfiyesinden, ödenebilir barınma olanaklarının yaratılmasına ve burada yaşayan herkes için eşit haklara kadar- önergeler tarafımızdan sunuldu. Bütün alanlarda ve toplu iş sözleşmelerinde kararlaştırılmış 1700,- Euro tutarındaki asgari ücret talebi ve çalışma saatlerinde radikal bir indirimin ilk adımı olarak 35 saatlik ve sonrasında 30 saatlik çalışma haftası talebi konusunda genel bir sendikal inisiyatifin oluşturulması önergelerimiz İşçi Odası (AK) kurumlarında görüşülmek üzere hala gündemde bulunuyor.

Attığımız birçok adım İşçi Odasında (AK) sosyal demokrat çoğunluk tarafından bloke ve hasır altı edildi/edilmekte.
İlerici güçlerin talepleri her zaman bu taleplerin taşıyıcısı olan hareketlerin güç durumlarına bağlı olmuştur. Tam da bu yüzden KOMintern sadece; sınıf işbirlikçi, sosyal demokrat ve hatta muhafazakâr çoğunluklara karşı İşçi Odasında (Arbeiterkammer) bilinçli, enternasyonalist, sınıf mücadeleci tarafı temsil etmiyor;
Aynı zamanda KOMintern olarak gerçek hareketlerin parçasıyız ve İşçi Odasında ki (AK) varlığımızı bu hareketlerin güçlendirilmesi için değerlendiriyoruz. Zenginlerin ve tekellerin siyasi güçleri, medya alanındaki ağırlıkları sayesinde baskın ve kudretli gözüküyor. Bizim gücümüz haklılığımızda ve değerler üreten ellerimizde. İşçi Odası (AK) ve ÖGB zirvesindekilerin, ayakları titreyen siyasetleri, bu durumu etkili bir şekilde değiştiremeyeceği ise çok açık.

Üsttekiler tarafından dayatılan sınıf işbirlikçiliğine ve krizin faturasının çalışanlara kesilmesi gibi, son olarak ise somutda FPÖ – SPÖ – ÖVP`nin HYPO milyarlar mezarlığını işçilerin üzerinden aşmaya çalışması olmak üzere, tüm bu noktalarda, karşı direnişi ve mücadeleyi örgütlemek zorundayız. KOMintern işte bunun için var! Sadece İşçi Odasında (Arbeiterkammer) değil, hayatın tüm alanlarında bunun mücadelesini yürütüyoruz. İşletmelerde, sendikalarda, yürüyüşlerde, aktif dayanışma eylemlerinde ve sendikal siyasi günlük çalışmalarda.

Bu yüzden de KOMintern de bir çok işyeri temsilcisi ve sendikacı aktif olarak çalışmakta, bunların arasında yüzlerce çalışanı olan işletmelerin işyeri temsilcileri de bulunmakta.

Bizler çalışanların genel temsiliyetleri yanı sıra işletme ve sendikal alanlarda mücadelenin parladığı alanlardaki çalışanlarla ortak hareket ve mücadele etmeyi temel görevlerimiz arasında sayıyoruz. Biz; işyeri temsilcileri ve aktivistlerimizin olduğu işletmelerdeki mücadelenin geliştirilmesi, mücadelenin sürmekte olduğu alanlarla dayanışma ve komitelerinde yer alarak çalışmalara dahil olma girişiminde bulunmaktayız. MAN fabrikasında işten çıkarılmalara karşı olsun, yada son metal toplu sözleşme görüşmelerindeki mücadelemiz olsun, hizmet sektöründeki taşeron şirket AGO`da işten çıkarmalara karsi örgütledigimiz çalışmalar, sağlık ve sosyal hizmet alanındaki kitlesel eylemliklerdeki pratiğimiz, KBA Mödling ve Ternitz`deki grev mücadelesinde aktif dayanışmamız, Schoeller – Bleckmann`da çalışma koşullarındaki çiddi saldırılara karşı çalışmalarımız ve Voith St.Pölten`de işten çıkarmalara karşı takındığımız tavırlar olmak üzere, işçi ve emekçilerin temel hakları bağlamında bir dizi pratik içerisinde bulunduk.

Bu bağlamda KOMintern, toplumsal politik mücadele içerisinde halkların demokratik, eşitlikçi, enternasyonalist ya da anti-emperyalist talep ve hakları için toplumsal siyaset alanlarında mücadeleyi görevleri arasında görmektedir.